Disclaimer

 

PERQUY BV spant zich naar best vermogen in opdat de ter beschikking gestelde informatie juist en volledig is. Desondanks kan deze informatie toch nog onjuistheden of onvolledigheden bevatten. Indien dit zo zou zijn zal PERQUY BV al het redelijk mogelijke doen om deze onjuistheden en/of onvolledigheden zo vlug mogelijk recht te zetten. PERQUY BV is evenwel niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.

 

PERQUY BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van De Site en kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van De Site. PERQUY BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die te wijten is aan het gebruik van De Site of van een website van derden, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging of verlies van hardware, software of data van de gebruiker.

 

De gebruiker van De Site erkent de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet evenals de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De gebruiker aanvaardt dat PERQUY BV niet aansprakelijk is voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van De Site of internet, als gevolg van voormelde risico's.